SV
SV
Bidra

Bidragsgivare

Jämlikhet skapas i vardagen. Flyktinghjälpen arbetar för att alla ska känna sig accepterade. Varje bidrag är ett steg mot ett bättre samhälle – för oss alla. Vi hoppas att du vill dela den här kampanjens budskap med din närkrets, med företag och med politiska beslutsfattare.

Bidragsgivare som ger över 1000 euro
får sin logo på kampanjsidan,

bidragsgivare som ger över 2000 euro
får logo, citat och en nyhet publicerad,

bidragsgivare som ger över 10 000 euro
får utöver ovanstående skräddarsydd synlighet i kampanjen.

Alla bidragsgivare får använda kampanjens material för sociala media och webben.

Varför ska vi gå med?

Företag och organisationer har en central roll i att skapa ett bättre attitydklimat. Att betraktas som en rättvis och ansvarsfull aktör i samhället är viktigare och mer värdefullt nu än någonsin tidigare.

Teman som vi tillsammans kan lyfta fram
– Hur er organisationskultur främjar jämlikhet och motverkar diskriminering —
– Inkluderande ledarskap – olikhet som en konkurrensfördel —
– Berättelser från en mångkulturell arbetsplats —
– Hur mångfald och mångkulturalism har skapat tillväxt och innovationer —


Tillbaka