SV
SV
Bidra

Om oss

Finlands Flyktinghjälp stöder flyktingar och migranter och hjälper dem med att hitta sin plats i nya samhällen. Vi är FN:s flyktingorganisation UNHCR:s partner. Vi ser jämlikhet och möjligheten att leva ett mänskligt liv som nycklar till ett stabilt samhälle och bestående fred. Jämlikhet skapar ett bättre samhälle – för oss alla.

På Flyktinghjälpen har vi följt med hur attitydklimatet har förändrats och hur allt flera har en negativ inställning till människor av en annan bakgrund. I slutet av år 2017 visade en undersökning av Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter att Finland är ett av Europas mest diskriminerande länder. Diskrimineringen syns mest av allt i vardagen – i skolan, när man söker jobb eller i kollektivtrafiken.

Det bästa sättet att ändra på fördomar och attityder är att tala om dem. Fördomar är inte oföränderliga, de är attityder som formas av vår sociala omgivning, vår kultur och våra erfarenheter.

– Annu Lehtinen, verksamhetsledare på Flyktinghjälpen

Rasism och fördomar beror ofta på okunskap. När vi inte vet hur saker ligger till, så måste vi gissa, anta och generalisera. Därför har utbildningar och diskussioner en stor inverkan på attityder.

Ett litet bidrag kan ha stor inverkan. Ett faciliterat diskussionstillfälle kostar cirka 135 euro.

Flyktinghjälpen motverkar fördomar genom att utbilda olika aktörer om flyktingar och invandring, genom att facilitera diskussioner om fördomar samt genom att medla i konflikter mellan olika etniska grupper. Vi hoppas att så många finländare som möjligt skulle vilja stöda vårt arbete för ett bättre attitydklimat.

Jämlikhet skapas i vardagen. Tillsammans kan vi bygga ett samhälle som är bättre för oss alla. Alla har fördomar – det som avgör är hur vi bemöter dem och att vi inte agerar på dem. När vi gör det så här så förändrar vi världen, en tanke och en dag i taget.


Tillbaka